Protocollen

deze pagina vindt u enkele documenten die door de school gehanteerd worden.

Pestprotocol

Gedragsprotocol

Protocol meldcode kindermishandeling

Internetprotocol

Optimus_Protocol Informatie Verstrekking Gescheiden Ouders

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen

T: 0486 – 472256
E: dir.de-ester@optimusonderwijs.nl

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen
BEL De Ester MAIL De Ester