Jaarplan & Schoolplan

Jaarlijks maakt het team van ‘De Ester’ een jaarplan. Hierin staat waar we het betreffende schooljaar mee bezig zijn. Het jaarplan is een afgeleide van het schoolplan.

Klik hier voor het jaarplan 2021 – 2022 met de evaluatie van het jaarplan 2020 – 2021 en bijlage 1 (inzet NPO-gelden) en hier voor de infographic van het jaarplan.

Aan het einde van het schooljaar wordt dit jaarplan geëvalueerd.

Elke vier jaar stelt het team van ‘De Ester’ een schoolplan op. Hierin staat waar het team de komende vier schooljaren mee aan de slag gaat.

Klik hier voor het schoolplan 2019 – 2023

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen

T: 0486 – 472256
E: dir.de-ester@optimusonderwijs.nl

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen
BEL De Ester MAIL De Ester