Leerlingenraad

Leerlingenraad ‘De Ester’ Samenstelling 2015-2016

IMG_4105

Reglement Leerlingenraad

Artikel 1. De leerlingenraad:
Op onze school De Ester hebben wij vanaf 18 februari 2011 een Leerlingenraad. Deze raad werd jaarlijks samengesteld met leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Vanaf schooljaar 2013-2014 is de leerlingenraad uitgebreid met ook leerlingen uit de groepen 1 t/m 5. Reden hiervoor is dat het team van de Ester van mening is dat ook de onder- en middenbouw vertegenwoordigd moet zijn. Zij behoren ook tot de school en mogen ook een mening hebben waarnaar geluisterd hoort te worden. Iedere groep kiest zelf welke twee leerlingen worden afgevaardigd. Bij combinatiegroepen wordt er 1 leerling van elke groep afgevaardigd. De leerlingenraad komt onder schooltijd bijeen. De leerlingen en de directie stellen samen de agenda op. De directie zorgt voor het versturen van deze agenda.

 

Artikel 2. De samenstelling van de leerlingenraad:

 1. De Leerlingenraad bestaat uit tenminste 8 leerlingen.
 2. De leden zijn ingeschreven op de school en maken deel uit van groep 1 t/m 8.
 3. Iedere (combi) groep, vanaf groep 1, kiest twee leerlingen voor de Leerlingenraad.
 4. Een directielid heeft met een adviserende stem mede zitting in de Leerlingenraad.
 5. Het directielid geeft leiding aan de vergadering van de Leerlingenraad.

 

Artikel 3. De zittingsduur in de Leerlingenraad.

 1. De leden van de Leerlingenraad uit groep 5 t/m 8 hebben zitting in de raad voor een periode van één schooljaar. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 hebben 2 vergaderingen achter elkaar zitting waarna er nieuwe leden worden gekozen uit de groep.
 2. Voor schooljaar 2013-2014 geldt dat de raad uit de groepen 6 t/m 8 bestaat uit 2 lln gr 6,  2 lln gr 7 en 1 lln groep 8 vanwege de overgang naar het nieuwe reglement. Reeds zittende leerlingen blijven dus nog even.
 3. De samenstelling in navolgende jaren is dan als volgt:

Uit elke combigroep 1 leerling van elke groep en uit elke enkelvoudige groep 2 leerlingen. Voorbeeld: uit gr 1/2 een leerling uit groep 1 en een leerling uit groep 2, uit groep 5 twee leerlingen.

 1. Oud leden mogen zich weer herkiesbaar stellen, wanneer zich geen andere kandidaten aanbieden voor het nieuwe zittingsjaar.

 

Artikel 4. De verkiezingen voor de leerlingenraad:

 1. Ieder groep bepaalt haar eigen procedure, mits deze gelijkenissen vertoont met de landelijke verkiezingen. Verkiezingen gaan op basis van vrijwilligheid. Uit de vrijwilligers worden er door de medeleerlingen twee leerlingen gekozen.

 

Artikel 5. De bevoegdheden van de Leerlingenraad:

 1. De Leerlingenraad komt onder schooltijd bijeen.
 2. Jaarlijks zullen er 6 tot 7 bijeenkomsten worden gehouden.
 3. De Leerlingenraad mag over diverse aangelegenheden op school praten, zoals bijvoorbeeld: – De speelplaats, spelletjes.
  – Normen, waarden, regels, afspraken.
  – Veranderingen schooltijden.
  – Aanschaf materialen.
  – Invulling feesten.
  De Leerlingenraad mag over dergelijke zaken voorstellen doen of haar mening kenbaar maken aan de directie.
 4. De Leerlingenraad kan voor het vormen van haar mening haar achterban raadplegen.
 5. De Leerlingenraad is niet bevoegd om personen te bespreken.
 6. De leden van de raad krijgen van de groepsleerkracht, voor en/of na een vergadering, de tijd om agendapunten en besluiten te bespreken met hun groep.
 7. De leden van de raad kunnen ouders en leerlingen over hun activiteiten informeren via de website of de maandbrochure.
 8. De leden van de raad hebben een eigen knop binnen de website, waarin zij de raad aan alle ouders en kinderen voorstellen.
 9. Om de beurt hebben de leden uit groep 6 t/m 8 van de raad ( in tweetallen per groep) de taak om de notulen van de vergaderingen op de website openbaar te maken.
 10. De directie verzorgt samen met de secretaris van de leerlingenraad de notulen.

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen

T: 0486 – 472256
E: dir.de-ester@optimusonderwijs.nl

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen
BEL De Ester MAIL De Ester