Ouderraad

Klik hier voor de documenten van de OR: Documenten

De ouderraad (OR) is het bestuur van de oudervereniging. De OR heeft als doel de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen door actief mee te doen met of mee te denken over activiteiten die ‘het naar school’ gaan van de kinderen nog fijner maken. De OR stuurt de werkgroepen aan die activiteiten voor de kinderen organiseren. Iedere ouder die een kind op onze school heeft, kan zich als bestuurslid voor de OR aanmelden. De OR-leden vergaderen gemiddeld 1x per 2 maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. De agenda en gemaakte notulen zijn te vinden op de website.

Email: ouderraad.de-ester@optimusonderwijs.nl

Samenstelling OR

Bart Wijnen
Jenny Cuppen
Kim van der Neut
Bianca Maas
Arja de Jonge (namens het team)

Ouderbijdrage

Wij vragen ouders ieder jaar om een ouderbijdrage. Hiervan betalen we diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, Koningsspelen, schoolfeest/-reisje of excursie, musical groep 8 enzovoort. De ouderbijdrage is vrijwillig maar voor de diverse activiteiten wel noodzakelijk. De jaarbijdrage voor het schooljaar 2020 – 2021 bedraagt € 25,00 per leerling. Ouders ontvangen hierover t.z.t. een mail van de OR.

Ouder van kinderen die voor 1 januari 2021 naar school komen betalen de volledige ouderbijdrage; kinderen die vanaf 1 januari 2021 tot 1 mei 2021 instromen betalen € 12,50. Voor kinderen die na 1 mei starten, hoeft niet meer betaald te worden.

Werkgroepen

Elk jaar organiseren we diverse activiteiten voor de kinderen op onze school, zoals een Kerstviering en de Koningsspelen. Ouders helpen ons hierbij en daarvoor zijn we erg dankbaar! Ook dit jaar kunt u zich inschrijven voor een of meerdere werkgroepen via mail of tijdens de informatiemarkt.

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen

T: 0486 – 472256
E: dir.de-ester@optimusonderwijs.nl

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen
BEL De Ester MAIL De Ester