Stichting Optimus

Basisschool De Ester behoort tot de stichting “OPTIMUS primair onderwijs”.

De officiële naam van de stichting is: Optimus Stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs.
In de wandelgangen: Optimus Primair Onderwijs.

Van deze stichting maken 31 scholen deel uit. Deze scholen zijn gevestigd in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd en Oss. Deze gemeenten hebben met elkaar gemeen dat ze alle in het stroomgebied van de Maas liggen. Dat is de reden dat ervoor is gekozen om een blauwe golf op te nemen in het logo.

Het College van Bestuur, bestaande uit twee personen, geeft leiding aan de organisatie. De leden van het College van Bestuur stellen het beleid vast en zorgen, in overleg met de vestigingsdirecteuren van de 31 scholen, voor de uitvoering van het beleid.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop het College van Bestuur de organisatie bestuurt.

Ouders en personeelsleden hebben invloed op het bovenschools beleid via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR overlegt regelmatig met het College van Bestuur.

De contacten tussen u als ouders/verzorgers enerzijds en de organisatie anderzijds zullen vrijwel altijd verlopen via de directeur en/of de medewerkers van de school. Wanneer u contact wilt opnemen met OPTIMUS primair onderwijs, dan kan dat via onderstaande adresgegevens.

Optimus Primair Onderwijs
Stoofweg 2
5361 HZ Grave

T: 0485 318910

E-mail:           info@optimusonderwijs.nl
Website:         www.optimusonderwijs.nl

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen

T: 0486 – 472256
E: dir.de-ester@optimusonderwijs.nl

De Ester

St. Machutusweg 2a
5364 RB Escharen
BEL De Ester MAIL De Ester