Zelf denken, Samen doen

Kennis & vaardigheden

door directe instructie

Thematisch onderwijs

Doe-middagen, excursies en samenwerken

Kleinschalige school

Veel speel- en werkruimte

Welkom bij De Ester

BS De Ester ligt in het midden van het dorp Escharen en hoort bij de gemeente Grave. Bij de opening in 1973 kreeg de nieuwe school de naam ‘De Ester’, een afgeleide van Escharen, in de volksmond genoemd ‘Esteren’.

We vinden het belangrijk dat De Ester een veilige, verzorgde en plezierige omgeving is voor de leerlingen, hun ouders en het team. Het is een plek waar we prettig kunnen samenwerken. Rondom het gebouw is er voor de kinderen voldoende (groene) speelgelegenheid. Onze school staat open voor ouders en we proberen hen zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijsleerproces en daar waar mogelijk ook bij schoolse activiteiten.

Onze missie: “Zelf denken, samen doen!”, laat zien dat wij kinderen eigenaar van hun eigen leerproces willen laten zijn.

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl