Optimus scholen

Protocollen

Op De Ester werken we met protocollen zodat duidelijk is wat we van wie verwachten. Hieronder tref je een aantal protocollen aan die we op school gebruiken.

Mediawijsheid

Mediavisie

Anti-pest protocol

Anti-pest protocol

Ook op stichtingsniveau zijn er protocollen. De site hiervoor is nog 'onder constructie. Tot die tijd klik je hier om protocollen in te zien. Het 'protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders' staat hieronder. 

Protocol Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Protocol Informatieverstrekking gescheiden ouders