Schoolplan & jaarplan

Schoolplan

Elke vier jaar stelt het team van ‘De Ester’ een schoolplan op. Hierin staat waar het team de komende vier schooljaren mee aan de slag gaat.

Schoolplan 2022 - 2026

Schoolplan 2022 - 2026