Zorg & begeleiding

In het kader van de wet 'Passend Onderwijs' moet elke school beschrijven hoe de school passend onderwijs verzorgt voor alle kinderen.

De zorg voor kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het team van De Ester. We stemmen het onderwijs zoveel als mogelijk af op alle kinderen. Het zorgplan van De Ester beschrijft op welke manier wij de zorg voor onze kinderen inhoud geven en hoe we daarbij recht doen aan kinderen met specifieke behoeften. 

In het School OndersteuningsPlan (SOP) staat beschreven welke voorzieningen we treffen voor de ondersteuningen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.