Ouderraad

De ouderraad (OR) is het bestuur van de oudervereniging. De OR heeft als doel de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen. Dit doen ze door actief mee te doen met of mee te denken over activiteiten die ‘het naar school’ gaan van de kinderen nog fijner maken. De OR stuurt de werkgroepen aan die activiteiten voor de kinderen organiseren. Iedere ouder die een kind op onze school heeft, kan zich kandidaat stellen als ouderraadlid door zich aan te melden bij de OR. De OR-leden vergaderen gemiddeld één keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De agenda en gemaakte notulen zijn altijd te lezen en te vinden op deze website.

Email: ouderraad.de-ester@optimusonderwijs.nl

Samenstelling OR

Bart Wijnen

Jenny Cuppen

Kim van der Neut

Bianca Maas

Arja de Jonge (namens het team)

Ouderbijdrage

Wij vragen ouders ieder jaar om een ouderbijdrage. Hiervan betalen we diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, Koningsspelen, schoolfeest/-reisje of excursie, musical groep 8. De ouderbijdrage is vrijwillig,  maar wel noodzakelijk voor de diverse activiteiten. De jaarbijdrage voor het schooljaar 2021 – 2022 bedraagt € 25,00 per leerling. Ouders ontvangen hierover een mail van de OR.

Ouder van kinderen die voor 1 januari 2022 naar school komen betalen de volledige ouderbijdrage; kinderen die vanaf 1 januari 2022 tot 1 mei 2022 instromen betalen € 12,50. Voor kinderen die na 1 mei starten, hoeft niet meer betaald te worden.

Werkgroepen

Elk jaar organiseren we diverse activiteiten voor de kinderen op onze school, zoals een kerstviering en de Koningsspelen. Ouders helpen ons hierbij en daarvoor zijn we erg dankbaar! Ook dit jaar kun je je inschrijven voor een of meerdere werkgroepen via mail of tijdens de informatiemarkt.