Schoolgids

In de schoolgids staat informatie over waar we voor staan op De Ester, hoe we ons onderwijs inrichten en de resultaten ons onderwijs. Daarnaast is er veel praktische informatie in te vinden als bijvoorbeeld de dagindeling, ziekmelden, het gymrooster, gezond eten & drinken enzovoort.